Cela

Już, po raz kolej, młodzież z Bożenkowa wraz z opiekunem znalazła się w pokoju zagadek. Tym razem, grupa musiała się wydostać z pokoju pt.  „Cela” w określonym czasie. Początki nie byłe łatwe z uwagi na założone kajdanki, jednakże logiczne

myślenie i zaangażowanie grupy doprowadziło do rozwiązywania kolejnych łamigłówek. Co w rezultacie,  przyczyniło się do opuszczenia celi w wyznaczonym czasie. Po znacznym wysiłku  intelektualnym, młodzież poszła na pizze, aby nabrać siły i przeanalizować wszystkie łamigłówki i zagadki  z pokoju.

HK