Grupa plastyczna –Kontakt 52 3813 567

Pablo Picasso twierdził, że: „inspiracja istnieje, ale musi Cię zastać przy pracy”, dlatego wszystkich chcących rozwijać swoje zamiłowania i umiejętności artystyczne zapraszamy na zajęcia plastyczne. Liczymy na to, że znajdziemy inspirację do naszych wypowiedzi artystycznych

przy wspólnej pracy. Zajęcia odbywają się w piątki, w godzinach 16:30-20:00, a prowadzi je artysta plastyk, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu Paweł Cywiński, który jest nauczycielem dyplomowanym, mającym długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zajmuje się grafiką, malarstwem, fotografią i grafiką komputerową. Oferta skierowana jest dla dorosłych.