IX Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych “Maski 2019”

W dniu 7 czerwca odbył się IX Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych “Maski 2019”. Do Świetlicy w Maksymilianowie przybyły przedszkolne, szkolne I pozaszkolne grupy teatralne z powiatu bydgoskiego. Jury w składzie: Anna Kubiak, Piotr Wizimirski oraz

Daniel Kossakowski po obejrzeniu wszystkich przedstawień postanowiło przyznać w kategorii “przedszkola “ III miejsce teatrzykowi z Przedszkola “Słoneczko” z Dobrcza , II miejsce Przedszkolu “Ence Pence” z Dobrcza a I miejsce Przedszkolu “Chatka Puchatka” z Osielska. W kategorii “IV – VI SP” II miejsce ex equwo otrzmali : teatrzyk ze SP w Niemczu oraz Teatrzyk “Iskierka” z GCK w Białych Błotach. W ostatniej kategorii I miejsce otrzymał Teatrzyk “Gwarancja” z GCK w Białych Błotach. Ponadto jury przyznało również nagrody za najlepszą grę aktorską. Nagrody dla zwycięskich zespołów I aktorów ufundowało Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Statuetki I słodki poczęstunek ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku.