Studio Piosenki - Kontakt 505-946-799

  Studio Piosenki poprowadzi absolwentka wydziału wokalno aktorskiego Katarzyna Jaracz - sopran. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez: Helenę Łazarską, Olgę Pasiecznik, Marka Rzepkę, Maję Nosowską, Urszulę Kryger. Można ją było usłyszeć m.in.: w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, Filharmonii

Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Teatrze Wiliama Horzycy i Dworze  Artusa w Toruniu, czy podczas Wawer Music Festiwal w Warszawie. Współpracowała z dyrygentami: Mykoła Diadiura, Sławomirem Chrzanowskim, Piotrem Sułkowskim, Jerzy Swobodą, Zygmuntem Rychertem, Damianem Borowiczem. W 2012 r. debiutowała na Sali kameralnej Opery Nova w Bydgoszczy partią Elisetty w „Potajemnym małżeństwie” Domenico Cimarosy. Jest  finalistką IX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej „Złote głosy”. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży od lat sześciu. Osoby nań uczęszczające będą miały okazję pracować nad rozwinięciem swoich zdolności wokalnych, uczestniczyć w ćwiczeniach emisyjnych, rytmicznych i dykcyjnych, które pozwolą na lepsze operowanie głosem. Nadto młodzi artyści występują na imprezach plenerowych i kameralnych organizowanych przez GOK oraz uczestniczą w konkursach wokalnych.