Uniwersytet III Wieku - Kontakt 885 884 618

Od roku 2012 przy Gminnym Ośrodku Kultury  w  Osielsku działa Uniwersytet Trzeciego Wieku – filia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zajęcia prowadzone są dla osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Spotkania słuchaczy mają na celu integrację oraz samorealizację a także dążenie do odzyskania poczucia własnej wartości i świadomości, że mogą być potrzebni, docenieni i szanowani. 

Studenci  udowadniają, że życie na emeryturze może być  ciekawe i pełne wyzwań. Po całym życiu poświeconym rodzinie, czas zacząć myśleć o własnych potrzebach. Słuchacze uczestniczą w różnego rodzaju kursach hobbistycznych, szkoleniach i ciekawych wyjazdach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, wykładowców WSG. Koordynatorem Filii Osielsko jest Piotr Wizimirski.