Szlakiem Wielkiego Komtura

Czerwcowa pogoda, przyczyniła się do wyprawy krajoznawczej seniorów z Bożenkowa. Młodzi duchem jako kierunek  obrali szlak średniowiecznych największej twierdzy. Mowa oczywiście o zamku w Malborku. Kilkugodzinne zwiedzanie ogromnej fortecy, przeniosło

Twój pomysł – Twoje zajęcia

Cykl zajęć w jarużyńskiej świetlicy, które przygotowują dzieci jest projektem, który ma na celu pobudzenie dzieci do kreatywnego i twórczego spędzania czasu. Rozwijać ma on  zdolności plastyczne oraz umiejętność pracy w grupie. Ma zaznajamiać uczestników z

Statkiem po Brdzie

Piękne czwartkowe popołudnie, Seniorzy z Niemcza spędzili w  Bydgoszczy. Spotkanie rozpoczęliśmy na Rybim Rynku, gdzie czekał na nas statek o napędzie solarnym. Podczas

I Regionalny Konkurs Wokalny

Dnia 3 czerwca na terenie Parku Nadleśnictwa Żołędowo odbył się I Regionalny Konkurs Wokalny. Pierwsza edycja festiwalu Żołędowo 2017 odbyła się pod nazwą „Śpiewam o miłości”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem była Pani Joanna Kanabaj Nowak,

Strony