Cennik

ZARZĄDZENIE nr 1/2022
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
z dnia 3.03.2022

W sprawie cennika wynajmów pomieszczeń i usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku. Cennik obowiązuje od 3.03.2022

1. Wynajem sali GOK na imprezę rodzinną ( do 24 h) – 600,00 zł
2. Wynajem sali GOK – (więcej niż 24 h max 48 h) – 850, 00 zł
3. Wynajem sali głównej GOK na godziny – 50,00 zł/h
4. Wynajem małej salki GOK na godziny – 8,00 zł/h
5. Wynajem średniej sali GOK na godziny – 30,00 zł/h
6. Wynajem sali GOK bal sylwestrowy – 1.200,00 zł
7. Wynajem Sali GOK oraz świetlic dla klubów sportowych z Gminy Osielsko – 15 zł/h
8. Wynajem sali Maksymilianowo bal sylwestrowy – 1.200,00 zł
9. Wynajem sali Maksymilianowo na imprezę rodzinną – 900,00 zł (więcej niż 24 h max 48 h)
10. Wynajem sali Maksymilianowo na 18-stkę lub inną imprezę rodzinną (24 h) – 600,00 zł
11. Wynajem sali Świetlicy Maksymilianowo na godziny – 50,00 zł/h
12. Wynajem średniej sali Maksymilianowo – 30,00 zł/h
13. Wynajem pomieszczeń biurowych Maksymilianowo (maks. ilość h do 90 w miesiącu) – 600 zł/miesiąc
14. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn – 250 zł
15. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn na bal sylwestrowy – 400,00 zł
16. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn na godziny – 30 zł/h
17. Wynajem sali Świetlicy Bożenkowo – 250 zł
18. Wynajem sali Świetlicy Bożenkowo na godziny – 30 zł/h
19. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo (więcej niż 24 h max 48 h) – 850,00 zł
20. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo (do 24 h) – 600 zł
21. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo bal sylwestrowy – 1.2000,00 zł
22. Wynajem sali głównej Świetlicy Żołędowo na godziny – 50,00 zł/h
23. Wynajem sali średniej Świetlica Żołędowo na godziny – 30,00 zł/h
24. Wynajem sali małej Świetlica Żołędowo na godziny – 15,00 zł/h
25. Wynajem pomieszczeń biurowych Żołędowo (maks. ilość h do 90 w miesiącu) – 600 zł/miesiąc
26. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze (więcej niż 24 h max 48 h) – 450,00 zł
27. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze (do 24 h) – 300,00 zł
28. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze na godziny – 35,00 zł/h
29. Wywieszenie banera – GOK do 2, 50 m – 100,00 zł/na miesiąc
30. Wywieszenie banera – GOK od 2, 50 m do 5,00 m – 150,00 zł/na miesiąc
31. Wywieszenie banera – GOK na przednim szczycie – 160,00 zł/na miesiąc
32. Wywieszenie banera – Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn, Niwy-Wilcze, Żołędowo – do 2,50 m – 60,00 zł/ na miesiąc
33. Wywieszenie banera – Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn, Niwy-Wilcze, Żołędowo – od 2,50 m do 5,00 m – 80,00 zł/ na miesiąc.
34. Wypożyczenie krzeseł – 15,00 zł/szt.
35. Wypożyczenie stolika – 25,00 zł/szt.
36. Ustawienie rolapu w GOK i placówkach podległych – 50 zł na miesiąc
Usługi artystyczne:
37. Opłata koło malucha (5 dni po 4 h w przypadku mniejszej liczby dni proporcjonalnie czyli 50 zł za dzień) – 250,00 zł/miesiąc
38. Opłata za udział w zajęciach koła modelarskiego – 70 zł/miesiąc ( 1 raz w tygodniu minimum 3 zajęcia)
39. Opłat za półkolonie – od 150 do 300,00 zł
40. Zajęcia – nauka gry na pianinie i keyboardzie – 50 zł/45 minut
41. Opłata za udział w innych zajęciach – 70 zł miesiąc
Inne usługi:
42. Ogłoszenie w „Panoramie Osielska”:
kolor czarno – biały
a/ 1 strona 340 zł – bez opracowania graficznego – opracowanie graficzne
b/ ½ strony 170,00 zł – bez opracowania graficznego
c/ ¼ strony 85,00 zł – bez opracowania graficznego
d/1/8 strony 42,50 zł – bez opracowania graficznego
e/ Opracowanie graficzne + 20 %
kolorowe
a/ 1 strona 680,00 zł
b/ ½ strony 340,00 zł
c/ ¼ strony 170,00 zł
d/ 1/8 strony 85,00 zł
e/ Opracowanie graficzne + 20 %
g/ inserting –250,00 zł
43. Ogłoszenie prywatnych niekomercyjne – bezpłatne
44. Stoisko w czasie imprez organizowanych przez GOK od 60,00 zł do 1.000, 00 zł w zależności od wielkości i asortymentu.

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen. Uzasadnienie tych negocjacji zapisane będzie każdorazowo w zawartej umowie.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 3.03.2022 Tym samym zarządzenie dyrektora 7/2019 z tym dniem traci moc.