Cennik

ZARZĄDZENIE  nr 7/2019
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
z dnia 5.12.2019

W sprawie cennika wynajmów pomieszczeń i usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Osielsku. Cennik obowiązuje od 5.12.2019

 

 

1. Wynajem sali GOK na imprezę rodzinną ( do 24 h) – 500,00 zł
2. Wynajem sali GOK – (więcej niż 24 h max 48 h) – 750, 00 zł
3. Wynajem sali głównej GOK na godziny – 45,00 zł/h
4. Wynajem małej salki GOK na godziny – 6,00 zł/h
5. Wynajem średniej sali GOK na godziny – 25,00 zł/h
6. Wynajem sali GOK bal sylwestrowy – 900,00 zł
7. Wynajem Sali GOK dla klubów sportowych z Gminy Osielsko – 10 zł/h
8. Wynajem sali Maksymilianowo bal sylwestrowy – 900,00 zł
9. Wynajem sali Maksymilianowo na wesela – 800,00 zł (więcej niż 24 h max 48 h)
10. Wynajem sali Maksymilianowo na 18-stkę lub inną imprezę rodzinną (24 h) – 500,00 zł
11. Wynajem sali Świetlicy Maksymilianowo na godziny – 45,00 zł/h
12. Wynajem średniej sali Maksymilianowo – 25,00 zł/h
13. Wynajem pomieszczeń biurowych Maksymilianowo (maks. ilość h do 90 w miesiącu) – 500 zł/miesiąc
14. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn – 200 zł
15. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn na bal sylwestrowy – 300,00 zł
16. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn na godziny -25 zł/h
17. Wynajem sali Świetlicy Bożenkowo – 200 zł
18. Wynajem sali Świetlicy Bożenkowo na godziny -25 zł/h
19. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo (więcej niż 24 h max 48 h) – 700,00 zł
20. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo (do 24 h) – 500 zł
21. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo bal sylwestrowy – 850,00 zł
22. Wynajem sali głównej Świetlicy Żołędowo na godziny – 45,00 zł/h
23. Wynajem sali średniej Świetlica Żołędowo na godziny – 25,00 zł/h
24. Wynajem sali małej Świetlica Żołędowo na godziny – 10,00 zł/h
25. Wynajem pomieszczeń biurowych Żołędowo (maks. ilość h do 90 w miesiącu) – 500 zł/miesiąc
26. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze (więcej niż 24 h max 48 h) – 350,00 zł
27. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze (do 24 h) – 250,00 zł
28. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze na godziny – 30,00 zł/h
29. Wywieszenie banera – GOK do 2, 50 m – 80,00 zł/na miesiąc
30. Wywieszenie banera – GOK od 2, 50 m do 5,00 m – 100,00 zł/na miesiąc
31. Wywieszenie banera – GOK na przednim szczycie – 130,00 zł/na miesiąc
32. Wywieszenie banera – Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn, Niwy-Wilcze, Żołędowo – do 2,50 m – 50,00 zł/ na miesiąc
33. Wywieszenie banera – Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn, Niwy-Wilcze, Żołędowo – od 2,50 m do 5,00 m – 70,00 zł/ na miesiąc.
34. Wypożyczenie krzeseł – 10,00 zł/szt.
35. Wypożyczenie stolika – 20,00 zł/szt.
36. Ustawienie rolapu w GOK i placówkach podległych – 40 zł na miesiąc

Usługi artystyczne:

37. Opłata koło malucha – 150 zł/miesiąc
38. Opłata za udział w zajęciach koła modelarskiego – 50 zł /miesiąc ( 1 raz w tygodniu)
39. Opłat za półkolonie – od 50,00 do 150,00 zł
40. Zajęcia – nauka gry na pianinie i keyboardzie – 40 zł/45 minut
41. Opłata za udział w innych zajęciach – 60 zł miesiąc

Inne usługi:

42. Ogłoszenie w „Panoramie Osielska”:

kolor czarno – biały
a/ 1 strona 320,00 zł – bez opracowania graficznego – opracowanie graficzne
b/ ½ strony 160,00 zł – bez opracowania graficznego
c/ ¼ strony 80,00 zł – bez opracowania graficznego
d/1/8 strony 40,00 zł – bez opracowania graficznego
e/ Opracowanie graficzne + 20 %

kolorowe
a/ 1 strona 660,00zł
b/ ½ strony 330,00 zł
c/ ¼ strony 165,00 zł
d/ 1/8 strony 82,50 zł
e/ Opracowanie graficzne + 20 %
g/ inserting –200,00 zł

43. Ogłoszenie prywatnych – bezpłatne
44. Stoisko w czasie imprez organizowanych przez GOK od 60,00 zł do 1.000, 00 zł w zależności od wielkości i asortymentu.

 

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen. Uzasadnienie tych negocjacji zapisane będzie każdorazowo w zawartej umowie.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 5.12.2019 Tym samym zarządzenie dyrektora 4/2019 z tym dniem traci moc.