Cennik

ZARZĄDZENIE  nr 1/2024

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku

z dnia 11.01.2024

W sprawie cennika wynajmów pomieszczeń i usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury                         w Osielsku. Cennik obowiązuje od 11.01.2024

1. Wynajem sali GOK na imprezę rodzinną ( do 24 h) 600,00 zł

2. Wynajem sali GOK –  (więcej niż 24 h max 48 h) 850, 00 zł

3. Wynajem sali głównej GOK na godziny – 50,00 zł/h

4. Wynajem małej salki GOK na godziny – 8,00 zł/h

5. Wynajem średniej sali GOK na godziny – 30,00 zł/h

6. Wynajem sali GOK bal sylwestrowy 1.200,00

7. Wynajem Sali GOK oraz świetlic dla klubów sportowych z Gminy Osielsko – 15 zł/h

8. Wynajem sali Maksymilianowo bal sylwestrowy 1.200,00

9. Wynajem sali Maksymilianowo na imprezę rodzinną 900,00 zł(więcej niż 24 h max 48 h)

10. Wynajem sali Maksymilianowo na 18-stkę lub inną imprezę rodzinną (24 h)  – 600,00

11. Wynajem sali Świetlicy Maksymilianowo na godziny – 50,00 zł/h

12. Wynajem średniej sali Maksymilianowo 30,00 zł/h

13. Wynajem pomieszczeń biurowych Maksymilianowo (maks. ilość hdo 90 w miesiącu)  – 600 zł/miesiąc

14. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn – 250

15. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn na bal sylwestrowy – 400,00

16. Wynajem sali Świetlicy Jarużyn na godziny – 30 zł/h

17. Wynajem sali Świetlicy Bożenkowo  – 250 zł

18. Wynajem sali Świetlicy Bożenkowo  na godziny – 30 zł/h

19. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo (więcej niż 24 h max 48 h)  – 850,00

20. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo (do 24 h)  600

21. Wynajem sali Świetlicy Żołędowo bal sylwestrowy – 1.2000,00

22. Wynajem sali głównej Świetlicy Żołędowo na godziny – 50,00 zł/h

23. Wynajem sali średniej Świetlica Żołędowo na godziny – 30,00 zł/h

24. Wynajem sali małej Świetlica Żołędowo na godziny – 15,00  zł/h

25. Wynajem pomieszczeń biurowych  Żołędowo (maks. ilość h do 90 w miesiącu)  – 600 zł/miesiąc

26. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze (więcej niż 24 h max 48 h)  450,00

27. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze (do 24 h)  – 300,00 zł

28. Wynajem sali Świetlicy Niwy- Wilcze na godziny – 35,00 zł/h

29. Wywieszenie banera GOK   do 2, 50 m – 100,00  zł/na miesiąc

30. Wywieszenie banera – GOK   od  2, 50 m  do 5,00 m – 150,00  zł/na miesiąc

31. Wywieszenie banera – GOK na przednim szczycie – 160,00 zł/na miesiąc

32. Wywieszenie banera – Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn, Niwy-Wilcze, Żołędowo – do 2,50 m – 60,00 zł/ na miesiąc

33. Wywieszenie banera – Maksymilianowo, Bożenkowo, Jarużyn, Niwy-Wilcze, Żołędowo – od  2,50 m  do 5,00 m – 80,00 zł/ na miesiąc.

34. Wypożyczenie krzeseł – 15,00 zł/szt.

35. Wypożyczenie stolika – 25,00 zł/szt.

36. Ustawienie rolapu w GOK i placówkach podległych – 50 na miesiąc

Usługi artystyczne:

37. Opłata koło malucha (5 dni po 4 h w przypadku mniejszej liczby dni proporcjonalnie czyli 50 zł za dzień) 250,00 zł/miesiąc

38. Opłata za udział w zajęciach koła modelarskiego 70 zł/miesiąc ( 1 raz w tygodniu minimum 3 zajęcia)

39. Opłat za półkolonie/zimowisko400  

40. Zajęcia – nauka gry na pianinie i keyboardzie – 50 zł/45 minut

41. Opłata za udział w innych zajęciach 70miesiąc

Inne usługi:

42. Ogłoszenie w „Panoramie Osielska:

kolor czarno – biały

a/ 1 strona 340 – bez opracowania graficznego – opracowanie graficzne

b/ ½ strony 170,00 – bez opracowania graficznego

c/ ¼ strony 85,00 – bez opracowania graficznego

d/1/8 strony 42,50 – bez opracowania graficznego

e/ Opracowanie graficzne + 20 %

kolorowe

a/ 1 strona 680,00

b/ ½ strony 340,00

c/ ¼ strony 170,00

d/ 1/8 strony 85,00

e/ Opracowanie graficzne + 20 %

g/ inserting –250,00 zł

43. Ogłoszenie prywatnych niekomercyjne – bezpłatne

44. Stoisko w czasie imprez organizowanych przez GOK od 60,00 zł do 1.000, 00w zależności od wielkości i asortymentu.

 

Dopuszcza się  możliwość negocjacji cen. Uzasadnienie tych negocjacji zapisane będzie każdorazowo w zawartej umowie.

Zarządzenie obowiązuje od dnia  11.01.2024 Tym samym zarządzenie dyrektora 1/2022 z tym dniem traci moc.

Przeniesienie siedziby


This will close in 20 seconds