Język angielski dla 50+ 52 3813 567

Zajęcia skierowane do słuchaczy U3W, odbywają się w środy od godz. 10.00  do
11.30. Zajęcia prowadzi Rafał Zieliński.