Język angielski dla 50+ 52 3813 567

Zajęcia skierowane do słuchaczy U3W, odbywają się w poniedziałki od godz. 9.30 do
11.00. Zajęcia prowadzi Rafał Zieliński.