Klub seniora – 503729 373

Grupa obecnie zrzesza  około 60 seniorów z Osielska. Członkowie klubu wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, organizują zabawy oraz różnego rodzaju warsztaty. Opiekunem jest
p. Opiekunem jest p. Sylwia Rykała-Zawadzka.