Zajęcia plastyczne GOK – Kontakt: twojdzień@onet.pl

Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka.Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko może wypowiadać się w swój własny sposób, może wyrażać swoje myśli i uczucia. Zajęcia plastyczne odgrywają ogromną rolę, pod warunkiem ich właściwego ukierunkowania. W dużej mierze wspomagają rozwój osobowości dziecka, kształtują  wyobraźnię i myślenie twórcze.Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych aktywizuje myślenie a także przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzi absolwentka kulturoznawstwa o specjalności sztuka plastyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pani Marta Grzybek. Obecnie studiuje  pedagogikę. Od najmłodszych lat interesuje się różnymi technikami plastycznymi: filcowanie, quilling, makrama, decupage, ceramika, wiklina papierowa. Instruktor lubi dzielić się swoją pasją z innymi, dlatego skupia wokół siebie duże grono zainteresowanych. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w wtorki od godz. 17.00 do 18.10 (grupa młodsza) i od godz. 18.15 do godz. 19.25 (grupa starsza)