Zajęcia plastyczne GOK – Kontakt: 523813567

Od najwcześniejszych lat należy rozwijać twórcze możliwości dziecka za pomocą różnych form wychowania estetycznego. Jedną z nich jest plastyka.Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dziecko może wypowiadać się w swój własny sposób, może wyrażać swoje myśli i uczucia. Zajęcia plastyczne odgrywają ogromną rolę, pod warunkiem ich właściwego ukierunkowania. W dużej mierze wspomagają rozwój osobowości dziecka, kształtują  wyobraźnię i myślenie twórcze.Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych aktywizuje myślenie a także przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w wtorki od godz. 16:00 do 18:00.