Wolność jest w nas – Cykl zajęć artystyczno rozwojowych – Świetlica Żołedowo