Wycieczka Klubu Seniora Maksymilianowo do gospodarstwa w Gądeczu 0721